Not på stillaset er en effektiv måte å sikre forbipasserende mot potensielle farer som eksempelvis fallende gjenstander fra stillaset.
I Bergen sentrum er dette et minimumskrav på stillaser som står ut mot gate / vei men det anbefales at det monteres not på alle stillaser hvor det ferdes personer rundt / under stillaset.
Not skjermer noe mot vind og nedbør. Not kombineres ofte med toppresenning, noe som er et rimeligere alternativ til full inndekking av stillaset med presenning.

Kontakt oss for info og pris.
Telefon: 97 12 12 18
Epost: post@fstillas.no

No Comments Yet.

Leave a comment